Nahrávám

Psychologické poradenství
Párová terapie

"Život je náročná cesta, na které můžeme snadno zabloudit a je osvobozující, když se na ní setkáme s někým, kdo nám dokáže pomoci."

Mé služby

Psychologické služby

Během života se můžeme dostat do situací, kdy máme pocit, že se nám dlouhodobě nic nedaří. Osobně, vztahově, profesně Ožívají staré bolesti, traumata předešlých vztahů...

Detoxikace organismu

Metodou MUDr. Jonáše. Při hledání dalších možností a léčebných postupů pro své klienty jsem se seznámila s metodou řízené a kontrolované detoxikace organismu...

Poradna online

Nemůžete-li se dostavit do poradny z důvodů imobility, nemoci, jste na mateřské, žijete v cizině - moderní technologie nám dovolují toto vše zvládnout online...

Psychologické služby

Během života se můžeme dostat do situací, kdy máme pocit, že se nám dlouhodobě nic nedaří. Osobně , vztahově, profesně Ožívají staré bolesti, pocity křivd z dětství , traumata předešlých vztahů. Najednou nevíme, jak dál, zdá se nám, že jsme v pasti a z našeho života se vytrácí radost i smysl.

Při hledání smyslu života - toho kdo jsem, co chci, co potřebuji v životě, abych byl šťastný spokojený, ale také při vystoupení z toho pomyslného bludného kruhu, v kterém stále a stále opakujeme nepotřebné, svazující vzorce chování - nám nabízí pomoc psychoterapie. Je to cesta, z které můžeme vyjít jako svobodní lidé, kteří mají život ve svých rukou, rozumí sami sobě , svým pocitům, potřebám a tím pádem se vyznají i v pocitech druhých. Život se stává snazší a čitelnější.

V jiném případě potřebuje klient porozumět konkrétní složité životní situaci, v které se nachází, ujasnit si svoji roli v ní, svá očekávání, možnosti. V neposlední míře najít i někoho, komu se může bez obav svěřit se svým trápením , bolestí, bezradností. Pomocí psychologického poradenství dokáže člověk snáze porozumět vztahovým úskalím, které život přináší, hledat východisko z životní krize a tím i nalézt duševní úlevu a klid.

Spolupráce terapeuta s klientem:

 • probíhá v přátelské atmosféře, kde klient dostává potřebný prostor pro vyjádření svých pocitů, potřeb, přání
 • je dodržována zásada profesní mlčenlivosti a důvěry
 • klient je citlivě provázen při hledání své vlastní cesty řešení daného problému

Služby nabízím formou:

 • individuální terapie
 • párové-manželské terapie
 • rodinné terapie

Detoxikace organismu

Při hledání dalších možností a léčebných postupů pro své klienty jsem se seznámila s metodou řízené a kontrolované detoxikace organismu.

Metoda respektuje tzv. celostní (holistický) přístup k člověku - vnímá ho jako nedělitelnou jednotu psychického-emocionálního a tělesného - somatického. Obě části lidského organismu se navzájem prolínají a ovlivňují. Na jedné straně dlouhodobá psychická zátěž může být podkladem řady psychosomatických obtíží a na druhé straně roky přetrvávající chronické zdravotní potíže mohou vyvolávat stavy úzkosti, nejistoty, beznaděje. Člověk se točí v bludném kruhu a často marně hledá pomoc, východisko a mnohdy i porozumění ze strany okolí.

Metoda kontrolované a řízené detoxikace je jedinečná v tom, že přistupuje k detoxikaci lidského organismu cíleně na základě údajů získaných měřením přístrojem Salvia propojeným se speciálním počítačovým programem. Je orientovaná především na hledání a následné odstraňování příčin zdravotních potíží.

Na základě vyměřených toxických zátěží organismu jsou vybírány a přístrojem ověřovány nejúčinněji působící preparáty, které posilují imunitní systém jedince natolik, že je schopný rozpoznat jednotlivé toxiny v organismu a vyloučit je. Preparáty Joalis jsou vyráběny na základě dlouholetého výzkumu MUDr. Jonáše-autora metody.

Bližší informace o metodě, autorovi i produktech na adrese www.joalis.cz

Psychologicka poradna online

Tato forma konzultací- přes skype nebo pomocí telefonu je určena klientům, pro které je z různých důvodů obtížné docházet do poradny:

 • imobilní, nemocní klienti
 • klienti dlouhodobě pobývající v cizině
 • ženy na mateřské dovolené
 • klienti mající potíže s dopravou do Mladé Boleslavi
 • klienti, kteří se cítí bezpečněji ve svém vlastním domácím prostředí

Konzultace proběhne po uhrazení stanovené finanční částky na bankovní konto terapeuta.

Číslo účtu: 25 25 73 02 67 / 0100

S čím vám mohu pomoci?

Osobní rozvoj jednotlivce

Otázky sebepoznání, sebehodnocení, komunikace, řešení konfliktů, zvládání stresových situací, pocity viny, ztráta smyslu života, smutek, úzkosti, relaxační techniky

Vyrovnání se s životními traumaty

Rozpad manželství, úmrtí v rodině, psychické obtíže spojené se závažným onemocněním, ztráta zaměstnání, osamělost

Manželská-partnerská krize

Citové odcizování partnerů, nevěra, problémy v komunikaci, sexuální nesoulad, partnerská závislost, vztahy s rodiči, rozdělení kompetencí v rodině, fyzické i psychické násilí

Rodinná problematika

Problémové vztahy v rodině, práce s dětmi i adolescenty, dítě a nevlastní rodič, kontakt rodiče s dítětem po rozvodu, generační problémy

Psychosomatické onemocnění

Zdravotní potíže vyvolané dlouhotrvajícím stresem, potlačovanými emocemi, neřešenými vztahovými problémy

Detoxikace organismu

Odstraňování toxických zátěží organismu pomocí řízené a kontrolované detoxikace metodou MUDr. Jonáše

MGR. VĚRA ŽENÍŠKOVÁ

 • Filozofická fakulta UK Bratislava - obor léčebná pedagogika
 • Sebezkušenostní psychoterapeutický výcvik SUR (5ti letý) – supervizor Doc.MUDr. Jaroslav Skála
 • Filozofická fakulta UP Olomouc -postgraduální studium: manželské a rodinné poradenství
 • Relaxační techniky IPIPAP Olomouc
 • Výcvik v párové psychoanalyticky orientované psychoterapii
 • Imaginativní techniky v psychoterapii
 • Výcvik v katatymně imaginativní psychoterapii
 • Vzdělávání v oblasti metod řízené, kontrolované detoxikace (semináře, konference, stáže, letní školy,zkoušky)
 • Dětský diagnostický ústav Praha 4-Krč -léčebný pedagog
 • NVÚ Vinařice – psychog
 • Rodinná poradna v České Lípě- terapeut, rodinný a manželský poradce ( externí úvazek )
 • Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Mladé Boleslavi – manželský a rodinný poradce, terapeut
 • Ředitelka výše uvedené Psychologické poradny v Mladé Boleslavi
 • Soukromá praxe v oblasti poradenství, terapie a detoxikace organismu
 • Česká lékařská společnost J.E.Purkyně - Česká psychoterapeutická společnost
 • IPPART - Institut psychoanalitické párové a rodiné terapie

Pokud máte zájem o moje služby, kontaktujte mne.

Ceník služeb

Individuální psychoterapie - 800Kč/50min

Párová (manželská) terapie - 1000Kč/50min

Rodinná terapie - 1000Kč/50min

Online psychologická konzultace - 700Kč/50min

Vyměření toxických zátěží organismu - 700Kč/50min

 

Informační preparáty dle platného ceníku firmy Marion s.r.o.

Spreje - 340Kč

Kapsle - 360Kč

Poštovné účtované firmou Marion s.r.o. - 160Kč

Objednání

Objednat se můžete bez předchozího lékařského či jiného doporučení telefonicky, e-mailem či pomocí SMS. Poradna nemá uzavřenou smlouvu se zdravotními pojišťovnami. Poskytovaná služba je hrazena přímou platbou klientem.

Zrušení konzultace

Klient může zrušit konzultaci bez poplatku 24 hodin před plánovaným termínem. V ostatních případech musí být konzultace uhrazena, protože je termín blokován a nemůže být poskytnut jinému zájemci o nabízené služby. Děkuji za pochopení.

Kontakt

Pokud máte zájem o moje služby, kontaktujte mne telefonicky, e-mailem nebo prostřednictvím kontaktního formuláře.


Bezručova 1460, Mladá Boleslav

Regenerační a vzdělávací centrum Sirrah Natura

775 131 745

zeniskovav@seznam.cz

Kontaktní formulář

© 2018 Mgr. Věra Ženíšková